Godt fiskeri med langline på Flemish Cap

En optælling foretaget 28. januar viser, at langlinekutterne, som fisker ved Flemish Cap i Canada, har godt fiskeri. Tilsammen viste optællingen, at skibene indtil videre har fisket godt og vel 873 tons.

Skibene fisker omkring 40.000 pund dagligt, og enkelte har været helt oppe på 68.000 pund om dagen. Langlinekutterne, som alle er udstyret med fryselast, har fisket ved Flemish Cap siden 17. januar.

Fordelt på skib viser sammentællingen indtil videre følgende:
  • Klakkur: 184 tons
  • Kambur: 147 tons
  • Eivind: 139 tons
  • Jákup B: 138 tons
  • Stapin: 138 tons
  • Jógvan: 124 tons

Så godt som hele fangsten er torsk.

Den færøske kvote ved Flemish Cap er i år 1.907 tons.

Kilde: kvf.fo

Bakkafrost rødlistet i Rusland

Færøernes største fiskeopdrætsvirksomhed - Bakkafrost - har fået at vide, at uønskede bakterier er fundet i deres produkter, og at dette er årsagen til, at fødevaremyndighederne i Rusland har rødlistet deres fiskeprodukter.

Dette betyder, at laks, som er produceret på fabrikken i Glyvrar, Færøerne, ikke længere må sælges på det russiske marked.

Bakkafrost har eksporteret laks til det russiske marked de seneste ti år til en gennemsnitlig værdi af 500 millioner kroner om året.

Nogle år er eksportværdien til Rusland dog kommet op over 700 millioner kroner, men i 2019 var værdien omkring 250 millioner kroner.

Kilde: kvf.fo

Laks er fortsat Færøernes største eksportvare

Opdrættet laks er fortsat Færøernes største eksportvare. Væksten i eksporten af laks er hele 700 millioner kroner, viser ny tal fra Hagstovan, Færøernes statististiske kontor.

Den samlede færøske eksport var på mere en 10 milliarder kroner i 2019. Det er 1,5 milliarder kroner mere end i 2018, oplyser Hagstovan.

Eksporten af torsk er øget med 270 millioner kroner i forhold til 2018, mens eksporten af makrel er øget med 300 millioner kroner.

Det er dog opdrættet laks, som fortsat indbringer de største indtægter til den færøske økonomi. Eksporten af laks voksede med hele 700 millioner kroner i 2019.

Kilde: Kvf.fo

Bakkafrost vil opdrætte fisk på åbent hav

Bakkafrost, som primært opdrætter laks til eksport, har planer om at starte opdræt af fisk på åbent hav.

Rein Jacobsen, direktør for Bakkafrost, oplyser til færøske medier, at de færøske fjorde ikke har kapacitet til yderligere opdræt, og derfor bliver det svært at øge om fiskeopdræt på Færøerne uden at benytte alternative områder.

Derfor vil Bakkafrost nu søge de færøske myndigheder om tilladelse om at opdrætte fisk på åbent hav.

Færøske opdrætseksperter vurderer, at dette er muligt, men vil betyde helt andre udfordringer end opdræt inde på de relativt beskyttede fjorde.

Kilde: kvf.fo

Navn til nyt fiskeriundersøgelsesskib fundet

Færøernes nye fiskeriundersøgelsesskib skal hedde "Jákup Sverri". Det har Færøernes fiskeriminister Jacob Vestergaard besluttet.

Skibet er opkaldt efter nu afdøde Jákup Sverri Joensen, som var Færøernes første havbiolog, og var desuden første direktør for Færøernes fiskeriundersøgelser, som nu hedder Havstovan.

Jákup Sverri Joensen lagde fundamentet under de færøske fiskeriundersøgelser. Han arbejdede i 50'erne for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, og udførte for denne undersøgelser af de færøske havområder. Han blev pensioneret i 1988, og døde i 2013.

Helt fra starten har Havstovan ejet og drevet eget fartøj til fiskeriundersøgelser. Fra 1964 til 1981 var det "Jens Christian Svabo, og siden 1982 har fartøjet "Magnus Heinason" stået for undersøgelserne.

"Jákup Sverri" bliver det første færøske fartøj, som er bygget til formålet.

Kilde: Hav.fo

Større blåhvilling-kvote i EU-farvande i 2020

Den færøske kvote for blåhvilling i EU-farvande bliver betydeligt større i 2020. Dette står klart, efter at Færøerne og EU har underskrevet ny fiskeriaftale for 2020.

Desuden er der større ændringer, når det gælder sild og makrel.

Den færøske kvote for blåhvilling i EU-farvande øges med 15.000 tons - fra 22.500 tons til 37.500 tons. Dette svarer til en forøgelse på 67 procent. Kvoten for sild i EU-farvande øges med 2.500 tons - fra 4.500 tons til 7.000 tons. Kvoten for makrel øges med 10.166 tons - fra 24.690 tons til 34.856 tons.

Ny fiskeriaftale mellem Færøerne og Rusland

Færøerne og Rusland underskrev 5. december 2019 en ny aftale for fiskeri i 2020.

Der er kun tale om små forskelle i forhold til aftalen ofr 2019. Kvoterne for bundfisk er stort set uændret - således bliver torskekvoten 15.690 tons, kuller 1.569 tons og fladfisk 900 tons.

Russerne ønskede, at den færøske rejekvote i russisk farvand skulle sænkes betydeligt, efter at rejefangsten i især Barentshavet er øget betydeligt de senere år. Rejekvoten reduceres derfor med 500 tons til 4.500 tons.

Den russiske kvote for blåhvilling i færøsk farvand bliver 82.000 tons í 2020 - en forøgelse på 1000 tons i forhold til 2019.

Kilde: Fisk.fo